ISO πιστοποιημένες υπηρεσίες

ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. Φορέας Πιστοποίησης

Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. εισήλθε δυναμικά στις αρχές του 1993 στον ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κλάδο της Πιστοποίησης, διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.) ως προς το European Standard ISO/IEC 17021, πλήρως ανεξάρτητη και με μόνιμο στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών της.
Ως Φορέας Πιστοποίησης εκδίδει πιστοποιητικά που διακρίνονται για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους σε ένα ευρύτατο φάσμα επιχειρηματικών κλάδων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
ISO 9001:20015 – Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 22000:2005 – Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
ISO 14001:2004 – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
AGRO 2.1 & AGRO 2.2 – Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Γεωργική Παραγωγή
ΕΛΟΤ 1801:2008 & OHSAS 18001:2008 – Συστήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
ΕΛΟΤ 1429:2008 – Συστήματα Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών για Υλοποίηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα
Κανονισμός 1221:2009 (EMAS) – Συστήματα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου

Η πολύχρονη εμπειρία και η συνεχής εκπαίδευση των στελεχών της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε., σε συνδυασμό με το πλούσιο δίκτυο ειδικευμένων συνεργατών και το ευρύ φάσμα διαπιστευμένων δραστηριοτήτων σε όλα τα ανωτέρω πρότυπα είναι τα στοιχεία που μας δίνουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Φόρμα επικοινωνίας

Διεύθυνση:Αιγιαλείας 21 & Χαλεπά 1, τ.κ. 15 125, Μαρούσι, Ελλάδα τηλ: +30 210 6848190 fax: +30 210 6845626  e-mail: info@letrina.gr

—————————————————

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 9001;

Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικής διαχείρισης επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση. Εφαρμόζεται πάνω στις διαδικασίες παραγωγής  προϊόντων και στις υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός. Παρέχει μέθοδο και συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης αποδεικνύει την δέσμευση για ποιότητα παροχής υπηρεσιών, την δέσμευση για την ικανοποίηση των πελατών και την επιθυμία για συνεχή αύξηση της αποτελεσματικότητας.

Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1983 και είναι η πρώτη αμιγώς Ελληνική εταιρεία διεθνώς αναγνωρισμένων, ανεξάρτητων επιθεωρητών φορτίων. Η Εταιρεία προχώρησε το 1993 στην επέκταση των δραστηριοτήτων της με τη δημιουργία φορέα πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO. Το 2007 το “ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ” ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ άρχισε τις διαδικασίες απόκτησης πιστοποιητικού ISO 9001, μοναδικό και πρωτόγνωρο στον κτηνιατρικό χώρο. Ο στόχος μας επιτεύχθηκε και στις 4-6-2008 το “ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ” ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ με όλες τις εγκαταστάσεις του, επιθεωρήθηκε και βρέθηκε σύμφωνο με τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 9001: 2000, για τις δραστηριότητες του, ΝΟΣΗΛΕΙΑ- ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ μικρών ζώων. Το “ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ” κτηνιατρικό κέντρο δραστηριοποιείται στον τομέα θεραπείας, φιλοξενίας, νοσηλείας μικρών ζώων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: Ποιότητα για τη Διοίκηση του “ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ” κτηνιατρικό κέντρο σημαίνει:

1) Να είμαστε συνεπείς ως προς τις ανάγκες-απαιτήσεις των πελατών μας.

2) Να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια και ευελιξία σε κάθε αίτημα-παράπονο-πρόβλημα των πελατών μας, ώστε να μεγιστοποιείται η αντίληψή τους για την ικανοποίηση, ως προς τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

3) Τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

4) Να λειτουργούμε σύμφωνα με τις αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους Ποιότητας που θέτουμε αποσκοπώντας σε διαρκή βελτίωση της Ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και της οργάνωσής μας γενικότερα, ώστε να είναι εφικτή η επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρείας μας.

Για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς στα παραπάνω το “ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ” ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:

α. Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001: 2000 και βρίσκει εφαρμογή σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής της.

β. Παρακολουθεί και αναλύει την επίδοση- αποτελεσματικότητα των διεργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω καθιέρωσης κατάλληλων μηχανισμών παρακολούθησης-μέτρησης δεικτών.

γ. Θέτει στόχους για την Ποιότητα, τους οποίους καθιερώνει και αξιολογεί ως προς τον βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια των Ανασκοπήσεων της Διοίκησης, ενώ τους παρακολουθεί μέσω δεικτών ή ότι άλλο απαιτηθεί κατά περίπτωση.

δ. Παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την απρόσκοπτη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία κάθε τμήματος.

ε. Φροντίζει για το υψηλό επίπεδο των συνεργατών, επενδύοντας στη συνεχή ενημέρωση, κατάρτιση,επιμόρφωση του προσωπικού, ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα.

Η Διοίκηση του “ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ” ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ πιστεύει, πως μέσω της επίτευξης των στόχων Ποιότητας που θέτει, οι οποίοι υποστηρίζουν την παρούσα Πολιτική, μπορεί να επέλθει βελτίωση της Ποιότητας παράλληλα με την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Έχοντας πίστη στις αρχές της Ποιότητας, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την προσπάθεια της διαρκούς βελτίωσης, την πιστή συμμόρφωση στην παρούσα Πολιτική και την διάχυσή της σε όλους τους συνεργάτες.

Εκ μέρους της Διοίκησης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0