ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ -vets.com.gr

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

  Πλήρης εξοπλισμός υunnamedψηλής τεχνολογίας, χειρουργεία σε ετοιμότητα, ειδικότητες κτηνιάτρων, συνεχής εκπαίδευση επιστημονικού προσωπικού και συνεργασίες εξωτερικών συναδέλφων για τη ορθή και επιστημονικά πλήρη αντιμετώπιση κάθε χειρουργικού περιστατικού. Η χειρουργική ομάδα μας στο “ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ” Κτηνιατρικό Κέντρο έχει την δυνατότητα αλλά και την  ικανότητα να διαχειριστεί κάθε περιστατικό ορθοπαιδικής χειρουργικής και χειρουργικής μαλακών μορίων. Σημαντικό για εμάς της χειρουργικής ομάδας είναι η προσπάθεια αντιμετώπισης του προ, αλλά και του μετεγχειρητικού πόνου των χειρουργιμένων και ασθενών ζώων.
Σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις ο προεγχειρητικός εργαστηριακός έλεγχος είναι απαραίτητος, ενώ η χρήση εισπνευστικής νάρκωσης  και η  παρακολούθηση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας μέσω μόνιτορ εξασφαλίζουν το μέγιστο ασφάλειας για την ζωή των ασθενών μας.

Στόχοι  μας είναι : 1. Ο κάθε ασθενής μας να αναρρώνει από μια μικρή ή μια μεγαλύτερη επέμβαση σε ελάχιστο χρόνο και με ελάχιστο πόνο. 2. Σε κάθε χειρουργική πράξη χρησιμοποιούμε προαναισθητικά και αναισθητικά πρωτόκολλα, τέτοια ώστε να επιβαρύνεται ελάχιστα ο κάθε οργανισμός. 3. Η μείωση στο ελάχιστο πιθανών κινδύνων και απρόβλεπτων εξελίξεων.

Το χειρουργικό τμήμα του «ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ» ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008

 

 


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0