ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ. Με την εφαρμογή του βελονισμού στα ζώα μπορούμε, να θεραπεύσουμε διάφορες παθήσεις, να βελτιώσουμε συμπτώματα, να κάνουμε πρόληψη, να μειώσουμε την εξελικτική πορεία μιας μακροχρόνιας ασθένειας, να τονώσουμε τον οργανισμό, να ενισχύσουμε την άμυνα και τέλος να μειώσουμε τα φάρμακα σε χρόνιες πάθησεις.

 Ο βελονισμός είναι μια θεραπευτική μέθοδος, μη φαρμακευτική. Βασίζεται στην χρήση και την εισαγωγή μεταλλικών  μικροσκοπικών βελονών σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Τα σημεία του βελονισμού δεν είναι τυχαία, αλλά βρίσκονται κατά μήκος οδών, που ονομάζονται «μεσημβρινοί», οι οποίοι συνδέουν ολόκληρο το σώμα και είναι οι οδοί μέσω των οποίων κυκλοφορεί το «Qi», ή η ζωηκή ενεργειακή δύναμη. Ο βελονισμός για τα ζώα και τα «σημεία βελονισμού», τα οποία χρησιμοποιούν οι κτηνίατροι βελονιστές προσαρμόστηκαν στα ζώα από τις θέσεις των ανθρώπινων σημείων βελονισμού.

Η θεραπεία μπορεί να γίνεται μια φορά την εβδομάδα και μετά καθορίζεται ανάλογα με την πορεία της κατάστασης του ασθενούς ζώου. Μία συνηθισμένη θεραπεία χρειάζεται 10-15 συνεδρίες, αλλά μερικές φορές μπορεί να παραταθεί περισσότερο. Η διάρκεια κάθε συνεδρίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 15 λεπτά. Για την πλειοψηφία των ασθενών ζώων, η τοποθέτηση των βελονών είναι μια ανώδυνη διαδικασία. Αξίζει να σημειωθεί πως από τη στιγμή που η βελόνα έχει εισέλθει στο δέρμα, το ασθενές ζώο δεν αισθάνεται απολύτως τίποτα και για τον λόγο αυτό πρέπει να βρίσκεται συνεχώς υπό παρακολούθηση, διότι με διάφορα τινάγματα εύκολα πέφτουν οι βελόνες.

Στο “ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ” Κτηνιατρικό Κέντρο υπάρχει τμήμα Βελονισμού υπό την καθοδήγηση του κτηνίατρου Παναγιώτη Παπαϊωάννου, εκπαιδευμένου στη θεραπευτική μέθοδο του βελονισμού. Η εφαρμογή του βελονισμού για τα σκυλιά είναι μια θεραπευτική εφαρμογή πολύ ασφαλής. Αυτό συνεπέγεται όμως, ότι ο κτηνίατρος βελονιστής έχει επίσημη πιστοποίηση γνώσης και κατάρτισης. Με απλά λόγια έχει άδεια εφαρμογής ιατρικού βελονισμού.

Σύμφωνα με μελέτες (ομάδα ολιστικών κτηνιάτρων που χρησιμοποιεί στην πράξη τον βελονισμό), περίπου το 25% των ασθενών έχουν μια πολύ θετική ανταπόκριση στη θεραπευτική αγωγή βελονισμού. Ένα άλλο 50% των ασθενών εμφανίζουν μερική βελτίωση, αλλά μερικά από τα συμπτώματα παραμένουν. Ενώ τέλος το 25% δεν έχει καμία ανταπόκριση.

Κατάλογος παθολογικών καταστάσεων που ανταποκρίνονται θετικά σε βελονισμό.

  • Μυοσκελετικές διαταραχές
  • Γεννητικό σύστημα θηλυκού ζώου
  • Γεννητικό σύστημα αρσενικού ζώου
  • Ορμόνες
  • Νευρικό σύστημα
  • Δερματολογία

Σχετικά με τον βελονισμό μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κτηνίατρο Παναγιώτη Παπαϊωάννου τόσο στο νοσοκομείο μας στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, όσο και στα κτηνιατρεία μας Αθήνας και Αργυρούπολης.